-En verdig avskjed

tree-247122_1280.jpg

Når en av våre nærmeste går bort

Vi vet at mange opplever tiden frem mot gravferden som særlig vanskelig, og vi legger stor vekt på å være tilstede for de etterlatte i denne tiden. Vi er her for å gi både praktisk hjelp og medmenneskelig støtte. Gjennom samtale gir vi familien detaljert praktisk informasjon, og familien bestemmer så hvilke oppgaver som skal overlates til oss. Vi avtaler om samtalen videre skal skje hjemme eller på byråets kontor.

Flowers Candles Funeral
Memorial Candle
candles-1645551_1920.jpg

Dødsfall på institusjon

Ved dødsfall på institusjon vil personalet først varsle pårørende, som vil få anledning til å se avdøde på rommet. Personalet tilkaller lege, som vil fylle ut en dødsattest.
Det anbefales å ta kontakt med et begravelsesbyrå i løpet av det første døgnet etter dødsfallet.

Dødsfall i hjemmet

Hvis du kontakter oss, kan vi innen svært kort tid hente avdøde. Noen ønsker at familien skal få tid til å samles rundt avdøde i hjemmet før henting. Ønsker du at avdøde skal være hjemme noe lenger, organiserer vi slik at dette blir praktisk mulig.
Ved dødsfall hjemme skal lege/legevakt tilkalles. Avdøde skal ikke flyttes før dødsattest er utstedt av lege. Deretter flyttes avdøde vanligvis til et kjølerom.

Alltid tilgjengelig

Vi har døgnvakt og 24-timers hentetjeneste 365 dager i året. For akutt bistand ved dødsfall, ring vår vakttelefon tlf 920 42 677.

 

Informasjon om våre minnesider

Det er valgfritt om dødsfallet skal publiseres på våre minnesider. Det koster ingenting ekstra å ha en minneside, men siden noen ikke ønsker dette, er ikke alle dødsfall synlige på våre minnesider.

funeral-2511124_1280.jpg
 
White Flowers

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!